top of page

Ateliér zahradní a krajinné architektury

2015 - 16

Nižbor

Řešené území se nachází na soutoku Habrového potoka a řeky Berounky v její záplavové zóně. Místo leží v blízkosti křížení přístupové cesty k hradu Nižbor a cyklostezky, která lokalitou prochází.

schéma řešeného území - půdorys

detail řešení plastik - keltští bohové

detail řešení - pódium a bludiště

perspektiva

detail řešení - přírodní amfiteátr

řezopohledy

perspektiva

bottom of page