Český turismus, Vítejte doma

2009

Logotyp. Corporate identity. Pro MCcann Erickson Prague